بیوگرافی ریان ایوانز با ۱۲ قهرمانی جهان!

بیوگرافی ریان ایوانز که موفق ترین بازیکن اسنوکر زن تاریخ است، برای همه اسنوکر دوستان جذابیت دارد. Reanne Evans یکی از اسطورهای ورزش اسنوکر است و راه بانوان را برای کسب عنوان و رقابت با بهترین های دنیای اسنوکر باز کرده است.