بیوگرافی جاد ترامپ | نابغه اسنوکر دنیا

بیوگرافی جاد ترامپ به شما کمک میکند تا با نابغه انگلیسی اسنوکر جهان بیشتر آشنا شوید و بیشتر در مورد زندگی شخصی، مربی های اسنوکر و افتخارات آن مطلع شوید.