آموزش مقدماتی اسنوکر به زبان ساده

آموزش مقدماتی اسنوکر به شما کمک میکند تا با مفاهیم اولیه اسنوکر ، نوع امتیاز دهی، خطاهای رایج و نحوه ایستادن بازیکن در زمان ضربه زدن آشنا شوید.